رنگ بینایی تلسکوپ خورشید خورشید خورشیدگرفتگی

رنگ: بینایی تلسکوپ خورشید خورشید خورشیدگرفتگی خورشید گرفتگی اخبار پزشکی

فرصت سه ماهه شورا به نجفی جهت اعلام تخلفات مدیریت قالیباف

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه امیدوارم تمامی تخلفات صورت گرفته در مدیریت گذشته در گزارشی که قرار است به وسیله شهرداری به شورا ارائه شو..

ادامه مطلب

نخستین انسانی که هزار سال عمر می کند به دنیا آمده است

یکی از پژوهشگران برجسته بنیاد تحقیقاتی «اس ای ان اس» اعتقاد است در جهانی زندگی می کنیم که سن دیگر در آن موضوعی مهم تلقی نمی شود و پرسشها ناشی از کهولت انسان..

ادامه مطلب