رنگ بینایی تلسکوپ خورشید خورشید خورشیدگرفتگی

رنگ: بینایی تلسکوپ خورشید خورشید خورشیدگرفتگی خورشید گرفتگی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نماینده مجلس جزییات دریافتی خود را انتشار داده است

به گزارش سرپوش، محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و بافق جزییات دریافتی و هزینه های دوسال نمایندگی خود را منتشر کرد. او نوشته مجلس به نمایندگان وام خرید سوزوکی و سر

نماینده مجلس جزییات دریافتی خود را انتشار داده است

نماینده مجلس جزییات دریافتی خود را منتشر کرد

عبارات مهم : دریافتی

به گزارش سرپوش، محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و بافق جزییات دریافتی و هزینه های دوسال نمایندگی خود را منتشر کرد. او نوشته مجلس به نمایندگان وام خرید سوزوکی و سراتو و ال ۹۰ می دهد.

نماینده مجلس جزییات دریافتی خود را انتشار داده است

دریافتی ماهیانه نمایندگان مجلس برابر نامه منتشره صباغیان نماینده یزد به شرح زیر می باشد:

حقوق ماهیانه: ۶۷۸۰۰۰۰ تومان

هزینه هواپیما: ۶۳۳۰۰۰ تومان

به گزارش سرپوش، محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و بافق جزییات دریافتی و هزینه های دوسال نمایندگی خود را منتشر کرد. او نوشته مجلس به نمایندگان وام خرید سوزوکی و سر

هزینه دو نفر همراه: ۶۳۸۰۰۰۰ تومان

هزینه تلفن: ۹۹۲۰۰۰ تومان

سرویس موتوری: ۵۷۰۰۰۰ تومان

هزینه دفتر: ۹۳۵۰۰۰۰ تومان

جمع مبالغ فوق در یک ماه: ۲۴۷۰۵۰۰۰ تومان

نماینده مجلس جزییات دریافتی خود را انتشار داده است

واژه های کلیدی: دریافتی | حقوق ماهیانه | نماینده مجلس | نمایندگان مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

نماینده مجلس جزییات دریافتی خود را انتشار داده است

نماینده مجلس جزییات دریافتی خود را انتشار داده است

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs