رنگ بینایی تلسکوپ خورشید خورشید خورشیدگرفتگی

رنگ: بینایی تلسکوپ خورشید خورشید خورشیدگرفتگی خورشید گرفتگی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی آمار + رشد بازار مسکن گران قیمت

در اسفندماه ۱۳۹۶ واحدهای بیش از ۲۰۰ متر، بیش از ۶۰۰ میلیون تومان و واحدهای واقع در منطقه یک به ترتیب با رشد ۴۸ درصد، ۵۲.۶ درصد و ۳۵ درصد بالاترین میزان رشد معام

آمار + رشد بازار مسکن گران قیمت

رشد بازار مسکن گران قیمت+ آمار

عبارات مهم : میلیون

در اسفندماه ۱۳۹۶ واحدهای بیش از ۲۰۰ متر، بیش از ۶۰۰ میلیون تومان و واحدهای واقع در منطقه یک به ترتیب با رشد ۴۸ درصد، ۵۲.۶ درصد و ۳۵ درصد بالاترین میزان رشد معاملات را نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ثبت رساندند.

به گزارش ایسنا، آمارهای وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن در اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می دهد واحدهای گران قیمت و متراژ اوج عمدتا در مناطق شمال شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران رشد معاملات و قیمت بیشتری را نسبت به سایر مناطق تجربه کرده اند. در این ماه بالاترین میزان خرید و فروش در منطقه ۵ با ۱۴۷۷ مورد که ۱۳.۶ درصد از کل معاملات را نشان می دهد به ثبت رسیده در حالی که کمترین میزان معاملات در منطقه ۱۹ با ۸۱ مورد که ۰.۷ درصد از کل معاملات را مشمول بر می شود مربوط بوده هست. توصیه دیگر آنکه بعد از منطقه ۱۷، منطقه ۵ که بالاترین میزان قراردادها را دارد با رشد منفی ۱۳.۴ درصد رتبه دوم را از نظر کم کردن سهم معاملات نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ به خود تخصیص داده شده است داده است.

همچنین منطقه یک با ۷۱۶ مورد معامله و زیاد کردن ۳۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل بیشترین رشد تعداد معاملات را تجربه کرد؛ در حالی که منطقه ۱۷ با ۱۳۸ مورد خرید و فروش و رشد منفی ۲۲ درصد، کمترین میزان رشد معاملات را به خود تخصیص داده شده است داد.

آمار + رشد بازار مسکن گران قیمت

بررسی معاملات از نظر ارزش هر واحد مسکونی نیز نشان می دهد به ترتیب واحدهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با ۱۰.۶ درصد و واحدهای ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان با سهم ۹.۳ درصد بیشترین تعداد معاملات را به خود تخصیص داده شده است داده اند. کمترین معاملات هم در بازه قیمتی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان انجام شده است که سهم ۱.۵ درصدی را در بر گرفته است.

از سوی دیگر معاملات مربوط به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان به طور میانگین ۱۶.۹ درصد کم کردن را تجربه کرده که نشان می دهد از یک سو میانگین قیمت مسکن زیاد کردن یافته و از سوی دیگر اقبال به واحدهای بالاتر از ۶۰۰ میلیون تومان رشد داشته هست. طی اسفندماه ۱۳۹۶ در واحدهای بالاتر از ۶۰۰ میلیون تومان شاهد رشد ۵۲.۶ درصدی معاملات بوده ایم.

در اسفندماه ۱۳۹۶ واحدهای بیش از ۲۰۰ متر، بیش از ۶۰۰ میلیون تومان و واحدهای واقع در منطقه یک به ترتیب با رشد ۴۸ درصد، ۵۲.۶ درصد و ۳۵ درصد بالاترین میزان رشد معام

درخصوص فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای واحد مسکونی نیز واحدهای متراژ اوج رشد معاملات بیشتری را تجربه کرده اند. در اسفندماه ۱۳۹۶ بیشترین تعداد معاملات به ترتیب در واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متر با ۲۶.۶ درصد، واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متر با ۲۱.۱ درصد و واحدهای ۸۰ تا ۱۰۰ متر با ۱۸.۸ درصد انجام شده است هست. کمترین تعداد معاملات نیز به واحدهای با زیربنای ۱۸۰ تا ۲۰۰ و کمتر از ۴۰ متر به ترتیب با سهم ۱.۵ و ۱.۹ درصد مربوط می شود.

با این وجود بیشترین رشد حجم معاملات در واحدهای با سطح زیربنای بیش از ۲۰۰ متر، بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ و بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ متر مربع به ترتیب به میزان ۴۸.۳، ۱۴.۴ و ۱۲.۶ درصد به ثبت رسیده و بیشترین کم کردن نیز به واحدهای با سطح زیربنای ۸۰ تا ۱۰۰ و ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر به میزان منفی ۱۲.۳ و منفی ۶.۳ درصد مربوط بوده است.

آمار + رشد بازار مسکن گران قیمت

واژه های کلیدی: میلیون | اسفندماه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs