رنگ بینایی تلسکوپ خورشید خورشید خورشیدگرفتگی

رنگ: بینایی تلسکوپ خورشید خورشید خورشیدگرفتگی خورشید گرفتگی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اجتماعی قطعا با متخلفین اتفاق برج سلمان برخورد خواهد شد / مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان‌ رضوی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌ر ضوی گفت: قطعا پیگیر برخورد با متخلفین اتفاق برج سلمان هستیم. تا به امروز مراتب عنوان به مقامات قضایی عنوان شده است است تا ا

قطعا با متخلفین اتفاق برج سلمان برخورد خواهد شد / مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان‌ رضوی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی: قطعا با متخلفین اتفاق برج سلمان برخورد خواهد شد

عبارات مهم : فرهنگ

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان ر ضوی گفت: قطعا پیگیر برخورد با متخلفین اتفاق برج سلمان هستیم. تا به امروز مراتب عنوان به مقامات قضایی عنوان شده است است تا این عنوان به صورت کارشناسی بررسی شود و اگر با تخلفی همراه هست، برخورد مورد نیاز صورت گیرد.

سیدسعید سرابی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: مدیر اداره ارشاد مشهد و معاون مدیرکل دقایقی قبل و در ساعت ۱۶ با قرار وثیقه و با پیگیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار خراسان رضوی و مقامات قضایی آزاد شد.

قطعا با متخلفین اتفاق برج سلمان برخورد خواهد شد / مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان‌ رضوی

وی ادامه داد: مطابق با قوانین قضایی، وثیقه تا وقت تشکیل پرونده و برطرف اتهام و برطرف مجرمیت ادامه دارد ولی در حال حاضر عنوان آزادی حائز اهمیت است که امروز محقق شد.

واژه های کلیدی: فرهنگ | برخورد | خراسان | برج سلمان | برخورد با متخلف | استاندار خراسان رضوی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs